آموزش فروش و بازاریابی

21راهکار در تقویت استراتژی فروش

21 راهکار در تقویت استراتژی فروش هر کسی چیزی برای فروش دارد و آن می‌تواند محصول، خدمات و یا اطلاعات ارزشمند باشد. تنها روش در داشتن یک بیزینس موفق، جذب مشتری، افزایش فروش به آن‌هاست. شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید مشتری‌ها به صورت اتفاقی با محصولات شما آشنا شوند و از شما خرید کنند؛ در […]