آموزش فروش و بازاریابی

چگونه فروشنده خوبی باشیم

چگونه فروشنده خوبی باشیم هر چقدر در روش ها و اصول فروش تبحر کسب کرده باشید، عاقبت به این نتیجه خواهید رسید که عامل اصلی فروش شما هستید. اگر مشتری به شما علاقه مند باشد با اینکه مشکلاتی هم دارید اگر نتوانید بر مشتری تاثیر بگذارید شانس از دست دادن آن مشتری نیز زیاد خواهد […]